Hvodan
fungerer
vannkraft?

Vannkraften er hovedkraftkilden i Agder Energi. Men hvordan fungerer den egentlig?

Havvannet fordamper

Vannet som fordamper fra havet, blir til regndråper i skyene over de kalde, norske fjellene.

..og faller ned som regn

Temperaturen oppe i skyene gjør at dampen kondenserer og blir til regn og snø

Regnet samles

Regnet blir til bekker og elver, dammer og innsjøer, som vi samler i magasiner i fjellene i Norge